درباره ما | خدمات شرکت | محصولات | مجوزها | لینک ها | تماس با ما

اين شركت با برخورداري از پشتيباني شركتهاي معتبر دنيا همچون Taylor – Hobson انگلستان، Moore & Wright  هلند و CV-Instrument هلند قادر به ارائه تجهيزات اندزه گيري مورد نياز صنايع مختلف مي باشد. اين شركت همچنين آمادگي كامل جهت خدمات مشاوره اي ، آموزشي و پشتيباني فني در رابطه با اندازه گيري ، كاليبراسيون و كنترل كيفيت را دارد.

شركت مهندسين مشاور صنعت و سيستم تهران در راستاي ارايه مشاوره تخصصي و تامين سيستم ها و تجهيزات اندازه گيري دقيق جهت كنترل كيفي بهينه محصولات صنعتي، انجام خدمات جامع فني و مهندسي در زمينه هاي تكنولوژيهای نوين و فرآيندهاي نوين توليد ، تربيت نيروهاي تخصصي مورد نياز صنايع، ارتقاي وضعيت علمي و فني متخصصان شاغل در صنايع، آموزش عملي دانشجويان فني مطابق با نيازهاي تخصصي كارخانجات، برگزاري سمينارهاي علمي و تخصصي جهت ارتقاي توان علمي بخش خصوصي و دولتي فعاليت خود را از ابتداي سال 1376 آغاز كرده است و در اين راستا ضمن عهده دار بودن نمايندگي شركت هاي معتبر بين اللملي توانسته است خدمات و حضور شاياني در صنايع مختلف داخلي داشته باشد.